Vận chuyển và thanh toán

Khu vực nhận hàng

Giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán

Phí Vận chuyển

Thời gian nhận hàng

Nội thành Hà Nôi và TP.HCM

Dưới 300.000VNĐ

Mọi hình thức

20.000VNĐ – 30.000VNĐ

1-2h

Trên 300.000VNĐ

Mọi hình thức

Miễn phí

1-2h

Ngoại thành Hà Nội

Tất cả đơn hàng

Chuyển khoản trước

30.000VNĐ

1-2 ngày

Thu tiền tại nhà

50.000VNĐ

1-2 ngày

Tỉnh thành khác

Tất cả đơn hàng

Chuyển khoản trước

Từ 30.000VNĐ – 50.000VNĐ

2-3 ngày

Thu tiền tại nhà

Từ 50.000VNĐ – 70.000VNĐ

2-3 ngày